2015-2016                                                   Clara Mohammed School Calendar

September 28, 2015 ...............................................................................................First Day of School

November 26-27, 2015...........................................................................................School Closed Thanksgiving

December 25, 2015 - January 3, 2016..................................................................School Closed Winter Break

January 18, 2016.....................................................................................................School Closed Dr. Martin Luther King Jr. Day

April 4 - 8, 2016.......................................................................................................School Closed Spring Break

May 30, 2016..........................................................................................................School Closed Memorial Day

June 22, 2016.........................................................................................................Last Day of School